***

"מקפצה לחיים"

תוכנית איתור וליווי התפתחותי

רציונאל:

יכולותיו המוטוריות, הסנסוריות, הקוגניטיביות, השפתיות והרגשיות של הילד תלויות ברמת בשלותו ומשפיעות על התפתחותו, תפקודו ובכלל זה גם על רמת מוכנותו לבית הספר. העשרה התפתחותית מתמשכת מאפשרת איתור כוחות וקשיים בסביבת הגן הטבעית בה מתפקד הילד ביום יום. האיתור והטיפול מתמקדים בתחומים הרשומים לעיל, בילדים ב"סיכון לאיחור התפתחות" בגילאי שלוש ארבע.

אוכלוסיית היעד:

42 גנים בגילאי טרום חובה

מטרות התוכנית:

·         פיתוח וטיפוח התחום השפתי.

·         פיתוח והעשרה בתחום ההשתתפות והביצוע התפקודי.

·         פיתוח והעשרה בתחום הרגשי התנהגותי.

דרכי פעולה:

יועצים התפתחותיים יערכו תצפיות והערכות סינוניות לכל ילדי הגנים. לאחר איסוף הנתונים וניתוח הממצאים, תבנה תוכנית מותאמת צרכים בשלושה תחומים: שפה, סנסו מוטורי ורגשי. במהלך שנת הלימודים יתקיים מפגש אחת לשבועיים עם פסיכולוג, מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת. כמו כן יתקיימו מפגשים של הצוות הרב תחומי עם הצוות החינוכי של הגן, עם ההורים באופן פרטני ואף באופן קבוצתי באמצעות סדנאות  והדרכה.

 

***

דוח שמיד – "מעגלים" - מרכז גיל רך

יצירת מערכות תמיכה לילדים בגיל הרך באוכלוסיות מוחלשות בשיתוף משרדי החינוך, הבריאות והרווחה.

רציונאל:

 יצירת מעטפת שירותים לגיל הרך מלידה עד גיל שש, נגישים ואיכותיים בסטנדרט מקצועי מוגדר ברמה המקומית והלאומית, אשר נעשית תוך מיצוי הפוטנציאל האישי של הילד והוריו. המטרה ביצירת מערכות תמיכה אלו היא להביא לידי הקטנת מספר הילדים ובני הנוער במצבי סיכון ומצוקה, כך שיוכלו להשתלב במערכות הנורמטיביות של החברה והמדינה.

אוכלוסיית היעד:

גני ילדים ממלכתיים וממלכתיים דתיים בגילאי חובה וטרום חובה בשכונת הדר.

·  איתור ילדים בסיכון.

· מתן מענה טיפולי לילדים בגילאי לידה עד שש.

· יצירת קשר ומעורבות עם קהילת ההורים.

 דרכי פעולה:                                                                                 

גורמי רווחה, חינוך ובריאות, יחברו למען איגום משאבים. לאורך שנת הלימודים, יבקרו בגנים אנשי מקצוע מהתחום הפארא רפואי- קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק,עובד/ת סוציאלית ופסיכולוג/ית אשר ידריכו את צוותי הגן. בין השאר, תערכנה תצפיות ובעקבותיהן  יוזמנו ההורים והילדים למרכז ההורים ל -5 טיפולים. במידת הצורך, המשפחה תופנה להמשך טיפול אצל גורמים רלוונטיים. תפותחנה תוכניות תמיכה להורים  שיוזמנו לבקר במרכז הורים -ילדים.


***

גנים ירוקים

רציונאל:

גן ירוק הוא גן הדוגל בחינוך לאוריינות סביבתית ולערכים הסביבתיים המוטמעים בערכי הגן, כמו כבוד לזולת, לטבע ולסביבה שבה אנו חיים; זיקה למקום ורצון לשמר, ולהשפיע על הסביבה; שמירה על הסביבה ומניעת עומסי פסולת וצפיפות וכדומה. השנה, חרתנו על דגלנו את הגברת המודעות לשמירה על ערכי טבע, משאבים והגנת הסביבה כחלק מההסכמה הבינלאומית לדרך חדשה של שימוש נכון במשאבים אלו. שימוש נכון אשר יענה על צרכי הדור הנוכחי באופן מבוקר ומפוקח, וזאת, מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים להשתמש בהם באופן כזה אשר יענה על צרכיהם.

לפיכך, אנו מתכננים להסמיך במהלך חמש השנים הבאות את כל גני הילדים בעיר חיפה כ "גנים ירוקים" וזאת בשיתוף הפיקוח על גני הילדים במשרד החינוך בעיר חיפה והמשרד להגנת הסביבה.

אוכלוסיית היעד:

גני ילדים בגילאי חובה וטרום חובה בשכונות ברחבי העיר חיפה.

מטרות התוכנית:

·         יצירת תשתית לימודית לחינוך סביבתי.

·         טיפוח ועידוד התנהגות נאותה תוך שמירה על כבוד האדם וסביבתו.

·         שיתוף הקהילה.

 דרכי פעולה:

לאורך שנת הלימודים תתקיים הדרכה תוך גנית. תתבצע חבירה עם המכון הביולוגי והמוזיאון הלאומי למדע.

 

***

זה"ב- זהירות ובטיחות בדרכים

רציונאל:

תאונות הדרכים במדינת ישראל מהוות את הגורם העיקרי למקרי מוות ולפציעות קשות. על כן, לימוד נושא בטיחות בדרכים חייב להקיף את כל קבוצות הגיל במערכת החינוך.

אנו במחלקה מאמינים בחינוך ובהקניית הרגלים, דרכי חשיבה והתנהגויות כבר בגיל הרך.

אוכלוסיית היעד:

גני ילדים ממלכתיים וממלכתיים דתיים בגילאי חובה וטרום חובה בקריית חיים ובקריית שמואל.

מטרות התוכנית:                                                                                    

· פיתוח בקרב הילדים מודעות לבטיחות בדרכים וידע בסיסי בסביבה תעבורתית.

·  לימוד ושינון כללי בטיחות של הולכי רגל.

 

דרכי פעולה:

במגרש זה"ב תואם גיל רך בקריית חיים, כל גן יבקר 4 פעמים בשנה. בעונת החורף, הצוות המפעיל יבקר בכל גן פעמיים- סה"כ תתקיימנה 6 פעילויות שנתיות לגן.

כל ביקור יכלול מפגשים כלל קבוצתיים ומפגשים של קבוצות קטנות יותר בהם קבוצה אחת תעסוק בתחומים דידקטיים וקבוצה שנייה בתחומי המשחק הסוציו-דרמטי כדרך של לימוד חוויתי. לאחר מכן הקבוצות תתחלפנה. במהלך שנה"ל תתקיים תערוכה של מיצגים בנושא והילדים יצפו בהצגת תיאטרון העוסקת בזהירות בדרכים.

 

***

"שותפות אחד"

במימון הפדרציה היהודית של סאן פרנסיסקו  בחסות הג'וינט "אשלים" ובליווי מכון ברוקדייל

רציונאל:

עירית חיפה בשותפות הפדרציה היהודית בסן פרנסיסקו, אשלים ומשרדי הממשלה, חברו יחדיו בתוכנית האחד על מנת לצמצם פערים וליצור שוויון הזדמנויות ולשפר את עתיד הילדים בחברה הערבית. שותפים לעשייה  - משרדי הבריאות, החינוך, הרווחה, האוצר והמוסד לביטוח לאומי.

התוכנית כוללת בניית רצף שירותים מגיל לידה ועד שש שנים. העבודה מתמקדת בהעמקת המודעות בעיר לצרכי הגיל הרך, להוריהם ולקהילה בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך.

השותפות מתמקדת בשלושה נושאים עיקריים: פיתוח סגלי ההוראה, סיוע להורים, קידום אוריינות וכישורי שפה בקרב הילדים.

אוכלוסיית היעד:

כל גני הילדים הערביים הממלכתיים בעיר

מטרות התוכנית:

·  מתן שוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחברה הערבית.

·  התמקצעות הצוותים החינוכיים בכלים תצפיתיים.

·  טיפוח ופיתוח כישורי שפה תוך גניים.

·  הפעלת משחקיות בגני הילדים בשילוב הנחיית הורים.

·  פיתוח תוכניות משפחתיות בשיתוף תחנות טיפת חלב ומרכזי הורים – ילדים.

 דרכי פעולה:

השנה זו השנה השישית להפעלתו של המיזם.

הפעילויות תתפרשׂנה במספר תחומים:

·      משחקיות

·      השתלמות הצוותים החינוכיים

·      גננות תגבור

·      רצף חינוכי

·      מרכז מילו"א דו לשוני

 

בכל 18 הגנים יועברו אחת לשבוע במשך שעה חוגי העשרה ותנועה. גננות תגבור תעבודנה עם ילדי הגנים פעם בשבוע למשך שעה. כל גן ילווה על ידי  מעגניסטית (מעג"ן: מערך תומך גן) באיתור ילדים בעלי קשיים. ישולבו אנשי מקצוע מתחומי הפסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק וקלינאית תקשורת. ילדי הגנים יבקרו 4 פעמים בשנה במרכז מילו"א. הילדים יבקרו במוזיאונים ויצפו בהצגות בשפה הערבית. תמשך התמקצעות הצוותים החינוכיים. ב- 6 גנים תתקיימנה משחקיות הורים - ילדים למען טיפוח התקשורת. יתקיימו טיולי משפחות למען חיזוק הקשר ההורי.

 


***

גן ניסוי הלוטם - "טבע עירוני בהר הירוק כל ימות השנה"

 רציונאל:

גני הניסוי  הם ביטוי חשוב לרוח החדשנות בחינוך המאפשרת לגננת ולמפקחת הנמצאות בתוך המערכת לחשוב אחרת, להעז ולפתח דרכים חדשות תוך תהייה ולמידה יום יומית.

גננת מובילת ניסוי, הבודקת דרכי הוראה חדשות, נתמכת באנשי מקצוע המלווים אותה בתיכנון, יישום והערכת תהליכים. תמיכה וליווי של מומחים ומשאבים - מסייעים בהעצמת הגננת וכישוריה המקצועיים בדרך של התנסות וקבלת משוב. גננת שהטמיעה שינוי וחידוש בגן שלה הופכת לסוכנת שינוי במערכת ומסייעת בהתאמת תכניות לימוד חדשות בשטח.

צוות גן לוטם- מנהלת הגן- עתליה רחמן, סייעת הגן- חיה דניאל  בעזרת הגף לניסויים ויזמות במשרד החינוך בחרו את מוקד הטבע העירוני כמשאב למידה. המחלקה לחינוך קדם יסודי היא הגוף המתווך והמבצע בכל הליך הרכישות המיועדות לביצוע הניסוי.

 מטרות התוכנית:

·        חינוך לערכים:כבוד לסביבה, לזולת, הקניית הרגלים של שמירה והגנה על המערכת האקולוגית העירונית.

·        רתימת הקהילה לשיתוף האחזקה וניקיון האתר העירוני על צלע ההר מעל נחל לוטם

  • פיתוח אוריינות סביבתית.
  • הכרות עם מסלולי טיול בתוך נחלי העיר המוכרים "כטבע עירוני".

דרכי פעולה:

 הגן יוסמך כגן ירוק על פי הקריטריונים הנדרשים. תבנה חממה לטיפוח צמחים והשבתם לטבע. הילדים יסייעו בפריצת שביל מהגן לתוך נחל לוטם בעזרת גורמים עירוניים. יתקיימו סיורים לנחל לוטם להכרת הטבע המקומי. תתקיימנה פעילויות תרבותיות חברתיות ממוקדות הנושא בשיתוף ההורים.

 

***

כישורי למידה והתנהגות בגישה הנוירו-התפתחותית תפקודית    

רציונאל:

בעולם שבו ילדים משחקים פחות ופחות במשחקים כמו: קלאס, משחקי חבל, משחקי ריצה, ויותר ויותר ספונים בבית מול מסכי הטלוויזיה וצג המחשב, נוצר חסך שעלול לפגוע בתפקודים בסיסיים כמו מערכת שיווי המשקל, חצית קו אמצע, הצלבות ועוד, המובילים בסופו של דבר ללמידה יעילה ונכונה. לצורך כך, פותחה תוכנית ע"י רמי כץ -  פסיכולוג התפתחותי בכיר מומחה לליקויי תפקוד ולמידה, המושתתת על הגישה הנוירו -התפתחותית  אשר מתייחסת אל הילד כאל יצור מתפתח ודינאמי שתפקודיו נבנים זה על גבי זה בסדר מסוים. התוכנית לקידום כישורי למידה והתנהגות בגישה הנוירו-התפתחותית תפקודית משלבת שני תחומים:

·    התחום הנוירו-התפתחותי אשר תורם להבנת התפתחות תפקודיו וכישוריו של הילד.

   תורם להכרת ההתנסויות הסביבתיות המשפיעות על התפתחות אותם תפקודים.

·    התחום הפדגוגי המכיל מגוון רחב של יישומים פדגוגיים ודידקטיים להתנסויות  סנסומוטוריות בסביבה חינוכית מותאמת המאפשרת הפעלתן באופן יום יומי.

   

אוכלוסיית היעד:

גני ילדים בגילאי חובה וטרום חובה בכל המגזרים בשכונות: מלבן הדר, רמת הדר, ק. שפרינצק, נווה דוד, ואדי ניסנאס, המושבה הגרמנית, חליסה, כרמל צרפתי, כרמל מערבי דניה וק.חיים

מטרות התוכנית:

·    שיפור אקלים הגן - השגת אווירה שקטה של עשייה פעילה המיועדת לקידום תפקודיו של כל ילד וילד.

·    שיפור הקשב והריכוז לצורך השגת הקשבה וקליטה המתעלת ללמידה יעילה בשפה הכתובה והדבורה.

·    שיפור הטונוס, היציבה והמוטוריקה העדינה הנדרשת בכתיבה.

·    יצירת שותפויות עם ההורים בתחום קידום הילדים.

 

דרכי פעולה:

השנה, זו השנה השביעית להפעלתה של התוכנית בגני הילדים.

בכל כתת גן קיים ציוד הכולל בין היתר בריכת תחושות, צלחת וסטיבולרית, קפצית, קורת שיווי משקל ועוד אביזרים התומכים בגישת התפקודים. כדי לתת מענה לכל ילד וילד בגן, הילדים עובדים ב- 3 מנחי גוף: ליד שולחן, על הקיר (לחיזוק חגורת הכתפיים) ועל הרצפה. כך שגם ילדים שמתקשים לשבת ליד שולחן לאורך זמן, מקבלים הזדמנות ללמוד ולהתפתח. הפעילויות וההתנסויות של התוכנית משתלבות בתוכנית הלימודים הרגילה ובחיי היום יום של הילדים, ומאפשרת לצוות החינוכי של הגן לעצב סביבות למידה המאפשרות התנסויות בסיסיות והכרחיות לתחומי התפקוד ההתפתחותיים.אחת לשלושה שבועות מתקיימת הדרכה תוך גנית של מדריכת התוכנית

 

כל גננת תערוך עד 2 סדנאות משותפות לילדי ולהורי הגן, כאשר מירב התפקודים ימַצאו במוקדי הפעילויות. המחלקה לחינוך קדם יסודי תספק ציוד וחומרים מתכלים עבור הסדנאות.

  

***

"שילוב הפוך" (גנים רגילים מתארחים בגן מיח"א)  ושילוב ילדי מיח"א  בגנים שומעים

 רציונאל:

המחלקה לחינוך קדם יסודי חרתה על דגלה מתן הזדמנויות שווה לכל ילד וילדה במערכת החינוך העירונית. מודל של שילוב, מלמד, כי חברה שומעת המשלבת ילדים בעלי לקויות שמיעה, נתרמת במידה שווה כתרומתם של ילדים לקויי שמיעה בתחום הערכי, החינוכי והחברתי.

השילוב לאורך כל שנת הלימודים הינו שילוב הדדי כאשר כל ילד, הן השומע והן לקויי השמיעה, הוא "משלב" ו"משתלב" .

אוכלוסיית היעד:

5 גני ילדים מיח"א בגילאי חובה וט.חובה, דוברי עברית וערבית, ישולבו ב- 5 גנים שומעים בגילאי ט.חובה וחובה במגז היהודי והערבי.

מטרות התוכנית:

·       מתן הזדמנויות שווה לכל ילד וילדה במערכת החינוך.

·       שילוב הדדי - כל ילד הוא "משלב" ו"משתלב".

·       חשיפת הילדים עם לקות השמיעה באופן הדרגתי ומבוקר לעולמם של השומעים ומתן מגוון הזדמנויות ללמידת כשרים תקשורתיים וחברתיים במסגרת נורמטיבית.

·       פיתוח מיומנויות של קבלת השונה אצל הילדים השומעים כחלק מעולמם.

דרכי פעולה:

במהלך כל שנת הלימודים, אחת לשבועיים יתקיים "השילוב ההפוך"- הגן המשלב יבקר במרכז מיח"א לפעילויות משותפות הכוללות מרפאה בעיסוק ומטפלת במוסיקה אשר תעשרנה אותם מהפן השפתי, הקוגניטיבי והמוטורי. אחת לשבוע יגיעו ילדי מיח"א  באופן קבוע לגן המשלב.

 

***

הטמעת הצילום הדיגיטלי בתוכנית הלימודים במיח"א חיפה

רציונאל:

אחד האמצעים החזותיים בו ניתן להיעזר כדי לייצג את הסביבה הקרובה של הילד הוא הצילום הדיגיטלי. הצילום מקפיא את הרגע ומייצג את ההתרחשות שחווה הילד זמן קצר קודם לכן ונותן לו משמעות. התמונה הקפואה עומדת לרשות הילד על מסך המחשב  והוא יכול להתיק את מבטו מהייצוג שבתמונה לייצוג השפתי של המורה או הגננת (דבור או מסומן). משך הזמן בו ניתן להתעכב על המסר מתארך ומאפשר תהליך  תקשורת איטי ונינוח יותר. הצילום הדיגיטלי בגן מתעד התנסות אישית של הילד, שאלמלא הצילום לא הייתה לו דרך לתקשר אודותיה מפני שלא תמיד יש לו כלים שפתיים לתאר משהו שהתרחש בעבר.

אוכלוסיית היעד:

ילדים לקויי שמיעה בגיל הרך המטופלים במיח"א חיפה (גילאי לידה עד שש)

מטרות התוכנית:

·       הנגשת המידע (בצורה חזותית) בכל אחד משלבי ההתפתחות של השפה.

·       קידום הילד על פי צרכיו ועל פי השלב השפתי בו הוא נמצא.

 דרכי פעולה:

אחד היישומים הראשוניים הוא  צילום פורטרטים של הילדים, הדפסת התמונות ושימוש בהן במפגשי הבוקר (מי בא היום לגן?). הילדים יזהו את תמונות עצמם ותמונות חבריהם, יתאמנו בשמיעת השמות ובהפקתם (בקול או בסימן), ילמדו גם לזהות את שם הילד/ה הכתוב על התמונה. יצלמו וידפיסו תמונות המייצגות הפעילות השגרתית בגן מהוות אמצעי  נוח להעברת מסרים אודות סדר היום בגן. ייצוג תחבירי וצורני של משפט יתקיים בעזרת הצילום. הצגת אותה פעולה על ידי מספר ילדים וילדות, יאפשר להמחיש בכיתוב את מבנה המשפט, הטית הפועל לזכר ונקבה, עבר והווה, יחיד ורבים.

הילדים יצלמו חפצים או מצבים המייצגים את נושא הלימוד בגן. המצלמה תוצב על גבי חצובה כך שהילד יוכל לייצב אותה ולהניע אותה כדי להציג על מסך המצלמה את החפץ או הסביבה אותה הוא בוחר. הילדים ילמדו להשתמש בזום וללחוץ על כפתור הצילום.

יתפתח דו שיח בין הילד המצלם לגננת או הסייעת לגבי נושא הבחירה ואופן הצילום. פעילות זו תגביר את העניין בנושא הנלמד, ותשפר מיומנויות ריכוז, בקרה עצמית ושיקול דעת.

  

***

אשכול גנים פלורה - תוכנית ייחודית אשכולית

בית ספר לחינוך מיוחד, לילדים בעלי פיגור, בגילאים שלוש עד שבע

אשכול גנים פלורה מיסודו של פרופסור נסאו מאגד תחת קורת גג אחת שישה גנים לילדים בגילאי שלוש עד שבע בעלי פיגור בינוני, על רצף עיכובי ההתפתחות השונים. האשכול מהווה מרכז  רב תרבותי המפתח את יכולות הילדים ומשפחותיהם, למען שילובם בחיי הקהילה.

בחזוננו, האשכול ייתן הזדמנות שווה לכל תלמיד ותלמיד, תוך ניסיון אמיתי לתת מענה לכל צרכי התלמיד הכוללים אספקטים קוגניטיביים, רגשיים, פיסיים, חברתיים, ודמוגרפיים.  בית הספר ייערך למתן מענה לכל ספקטרום התלמידים, תוך התאמות שונות. בתוך כך, יהווה מרכז מומחה, אשר ילווה את ההורים וינחה אותם בדרכם, למען מציאת המענה ההולם לילדם.

כבכל שנה, בכוונתנו לעבות את מערך הטיפולים הרגשיים אשר ניתנים באשכול. זאת ייעשה באמצעות פרויקטים ייחודיים המתבססים על עבודת צוות רב מקצועי. אנו מנתבים כל תלמיד לפרויקט המתאים לו באמצעות מיפוי אשר מתבצע על ידי צוותי הכתות

 

***

פרויקט ייחודי - גינון טיפולי - גידול צמחי תבלין

     רציונאל:

גינון טיפולי היא שיטת טיפול העושה שימוש בצמחים ובפעילויות הקשורות לגינון, לשם שיפור ברווחתו הפיזית והנפשית של המטופל. הטיפול מתאים לקשת רחבה של אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ונותן מענה להיבטים חברתיים, נפשיים, פיזיים, רגשיים והתנהגותיים.  מחקרים הראו שגינון טיפולי עם ילדים בחינוך המיוחד יוצר מרחב שבו המטופל מרגיש בטוח ומוכל. מקום שמאפשר לו לבטא את רגשותיו, ואת יכולותיו הייחודיות. לאור יתרונותיו הרבים, הוחלט ליישם את הגינון הטיפולי כפרויקט ייחודי לאשכול.

    אוכלוסיית היעד:

כל כתות האשכול.

מטרות התוכנית:

·        יצירת חוויית טבע עבור הילדים.

·       היכרות עם צמחים.

·        שיפור מיומנויות סנסומוטוריות וויסות דרך הפעילות עם הצמחים: מגע, טעם, ריח.

דרכי פעולה:

הפעילות המתאימה ביותר עבור הילדים, היא, טיפול בצמחי תבלין בעציצים: לבנדר, רוזמרין, אורגנו וגרניום לימוני. צמחים אלו נבחרו מכיוון שניתן לאכול את כל חלקי הצמח, הם בעלי ריח חזק, אינם מתייבשים או נובלים בקלות. יש להם ערך בריאותי וניתן למצוא אותם בגינות ציבוריות. על הפרויקט אמונים אנשי צוות רב מקצועי הכולל: מרפאות בעיסוק, גננות וסייעות, אשר יקיימו מפגשים קבוצתיים אחת לשבוע לאורך השנה הילדים ישקו את צמחי התבלין ויפעלו בפעילויות שונות ממוקדות תכלול חושי.

 

***

"תוכנית ליווי התפתחותי"

בתמיכת המרכז הקליני הבין - תחומי אוניברסיטת חיפה

רציונאל:

ילד החווה בשלבים מוקדמים של חייו קשיים בביצוע מיומנויות בסיסיות יומיומיות הדרושות לתפקוד עצמאי, גדל לרוב עם תחושות תסכול וכשלון. התערבות בגיל הרך הינה בעלת חשיבות קריטית. תוכנית הליווי ההתפתחותי המושתתת על איתור מוקדם כבר בגן הילדים ובניית תוכנית טיפול אישית, תעודד ילדים להתמודד עם אתגרים והתנסויות בעלות תפקוד עצמאי וזאת תוך זימון התנסויות הדורשות הפעלת תהליכי למידה מגוונים בתחומי השפה, החשבון והמערכות הסנסו מוטוריות.

אוכלוסיית היעד:

גני ילדים ממלכתיים בגיל חובה בשכונות: נווה שאנן, ואדי ניסנאס ודניה.

מטרות התוכנית:

·  הדרכת הגננות בנושאי התפתחות תקינה על כל היבטיה.

·  שיפור מיומנויות  התצפית וההערכה ההתפתחותית של הגננת.

·  השלמת הערכת הילד שאותר על ידי הגננת, על ידי אנשי מקצוע.

·  בנייה ויישום תוכניות ההתערבות בגן.

דרכי פעולה:

לאורכה של שנת הלימודים יבקרו בגן אחת לשבועיים  למשך שעתיים אנשי מקצוע מהמרכז הקליני הבין- תחומי. פסיכולוג יבקר בגן בתיאום עם הגננת 5 שעות חודשיות. תתקיימנה פעילויות עם הורים ומשפחות של כלל ילדי הגן שתעסוקנה בהדרכת ההורים בכל תהליך ההכרות, ההערכה, האבחון ובניית תוכניות ההתערבות.

  

***

משחקיית הורים וילדים

רציונאל:

המחלקה לחינוך קדם יסודי רואה חשיבות רבה בהידוק הקשר עם קהילת ההורים והילדים מתוך מודעות זו הוחלט בחשיבה משותפת עם אנשי צוות מתחום החינוך, הרווחה ושילובים על הקמת משחקיות בתוך מבנה גן הילדים.

בתוכנית, כל גן בו תתקיים משחקיית הורים וילדים יקבל העשרה משמעותית במשחקים דידקטיים איכותיים המותאמים למשחק קבוצתי ומשחק זוגי, קרי, הורה וילד.

הצוות החינוכי של גן הילדים הוא המפעיל את המשחקייה וע"י כך מהדק את קשריו ויוצר היכרות מעמיקה יותר עם המשפחה.

אוכלוסיית היעד:

גנים בקהילה הערבית בשכונות: מושבה גרמנית, הדר, ואדי ניסנאס, חליסה, נווה פז.

מטרות התוכנית:

·  טיפוח הקשר ההורי.

·  טיפוח הקשר בין המשפחה לבין הגן.

·  העשרה אינסטרומנטאלית הן של ההורים והן של הילדים.

 דרכי פעולה:

אחת לשבוע יגיעו הורי הילדים לגן בתום יום הלימודים. המשחקייה בהדרכתה של הגננת תפתח במפגש משותף לכולם ולאחר מכן הילדים והוריהם יתפזרו במוקדים השונים הכוללים: משחקי שולחן, משחקים סנסו - מוטוריים ומשחקי העשרה שפתית, כל זאת בתיווכה של הגננת. אחת לשבועיים תצטרף מנחת הורים אשר תתצפת על האינטראקציות המתרחשות בין ההורים לילדיהם. שבוע לאחר מכן יוזמנו רק ההורים, המנחה תשקף סיטואציות  שונות שנוצרו בין הילדים להוריהם ועליהן ידונו יחדיו.

 

***

שילובים

רציונאל:

המחלקה לחינוך קדם יסודי בשיתוף תוכנית "שילובים" שמו להן למטרה לקדם ולהעשיר את הקהילה האתיופית. בשכונות מזרח חיפה בהן קיים ריכוז גדול של תושבים אתיופיים יש צורך במתן מענה למכלול ההיבטים והצרכים ההתפתחותיים של ילדים הבאים ממשפחות אלו. השיח הפרגמאטי והיכולת להשתמש בשפה לצרכי תקשורת הם הליבה של החיים היומיומיים, ועל כן טיפוח, פיתוח והעשרה שפתית של ילדי הגנים הם המיקוד העיקרי ביוזמה חינוכית זו.

אוכלוסיית היעד:

גנים בשכונות: מושבה גרמנית, הדר, ואדי ניסנאס, חליסה, נווה פז.

מטרות:

·  העשרה שפתית.

·  קידום מוכנות ילדי הגן לביה"ס.

·  פיתוח חשיבה חשבונית.

·  שילוב הקהילה בעשייה החינוכית.

·  הידוק הקשר הורה -ילד.

 דרכי פעולה:

במהלך שנת הלימודים תשובץ בגנים גננת אשר תגיע לכל גן פעמיים בשבוע למשך 4 שעות ותעבוד באופן פרטני / קבוצתי עם ילדי הגן. יבוצעו הערכות ומיפויים לשם בניית תוכנית התערבות תואמת. בכל גן תשולב מגשרת לשם הידוק וחיזוק הקשר בין ההורים לגן ותפעל קבוצת הורים אשר תונחה ע"י מנחה מקצועי בן הקהילה. במהלך שנה"ל ישולב בגן צוות פרא- רפואי: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק וביבליו תרפיסטית לעבודה מכוונת פרט.

  

 ***

חינוך  גופני ותנועה בגיל הרך   

במסגרת מרכז הטניס בשיתוף רשות הספורט

רציונאל:

חינוך לתנועה משפיע על תהליך התפתחותם של הילדים בנוסף להיבטים המוטוריים גם בהיבטים רגשיים, חברתיים  וקוגניטיביים. התוכנית לחינוך הגופני ולתנועה, מאפשרת לילדים בגיל הרך להתנסות, לחקור וליצור, ובכך מפתחת למידה רחבה ומעמיקה ומקנה לילד כלים המהווים בסיס להתפתחות פוטנציאלית בעתיד.

אוכלוסיית יעד:

גני ילדים ממלכתיים וממלכתיים דתיים בגיל חובה בשכונות: ק. חיים, מלבן הדר, ק. אליעזר, נווה דוד, כרמל צרפתי, כרמל מערבי, נווה שאנן, אחוזה.

מטרות התוכנית:

·  פיתוח  דימוי עצמי חיובי מתוך הפעילות הגופנית בסביבה מעודדת ומפתחת.

·  פיתוח תפקודי יסוד בפעולות הדורשות שימוש במוטוריקה גסה ועדינה כאחד.

·  פיתוח מודעות  לתחושה, לתנועה, לתפקוד ולמבנה ולגודלו של הגוף ואיבריו במרחב.

·  טיפוח פעילות קבוצתית תוך שיתוף פעולה ויצירת תקשורת מילולית ובלתי מילולית פתוחה. ובלתי אלימה

 

דרכי פעולה:

אחת לשבוע תשולב  מדריכה לפעילות גופנית אשר מתמחה בגיל הרך ותעבוד על  ההיבטים המוטוריים, החברתיים באופן חוויתי. משך השיעור כ – 50 דקות.

אחת לשנה תתקיים פעילות משותפת להורים ולילדים.

  

***

אתגרים

בשיתוף עמותת "אתגרים" ובמימון חברת אמות

רציונאל:

עמותת אתגרים - התאחדות ספורט אתגרי ונופש פעיל לנכים בישראל, מאמינה בשילוב  ובצמיחה של ילדים, בני נוער ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים. באמצעות יציאה לחיק הטבע ופיתוח מיומנויות טכניות מתחום האתגר, תוגבר המוטיבציה והמעורבות למען העצמה אישית, שינוי עמדות ובניית תחושת מסוגלות ואחריות חברתית.

העמותה תחבור למחלקה לחינוך קדם יסודי ותפעל ב- 4 גנים בחינוך המיוחד.

אוכלוסיית היעד:

4 גני ילדים  בחינוך המיוחד

מטרות התוכנית:

·  העצמה במישור האישי כמו דימוי עצמי, מסוגלות עצמית ותחושת שליטה.

·  בניית מסוגלות ואחריות חברתית.

·  פיתוח וטיפוח התחום המוטורי.

 דרכי פעולה:

הפעילות בגני הילדים תתקיים ברצף שנתי ותתקדם באופן הדרגתי במשך השנה. המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים  בשעות הבוקר כשעה וחצי לכל קבוצה. פעילויות האתגר תכלולנה משחקי חבל, הליכה על גשרים, מבוכים וכדומה, כולן בהתאמה לגיל הילדים  4 -6 שנים.

 

***

מל"ל - מלידה לבגרות

רציונאל:

תוכנית המלווה את הילד מרגע כניסתו למערכת החינוך הפורמאלית, קרי גן הילדים ועד סיום לימודיו התיכוניים. תוכנית זו משלבת ומערבת גורמים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, תוך שיתופי פעולה ובניית תוכניות עבודה מותאמות גיל. תוכנית הרצף בגיל הרך: גן –ביה"ס כוללת תכנון עבודה משותף שנתי המותאם לתוכניות הליבה של שתי המערכות.

אוכלוסיית  היעד:

גני ילדים ממלכתיים בגיל חובה בשכונות: נווה שאנן, קריית חיים.

מטרות התוכנית:

·  שיפור הישגים לימודיים.

·  הסתגלות מיטבית לביה"ס בתחום החברתי רגשי, מוטורי וקוגניטיבי.

·  צמצום נשירה.

·  הגדלת מספר התלמידים במסגרות החינוכיות.

 דרכי פעולה:

לאורך שנת הלימודים יתקיימו מפגשים מפגשי צוותים חינוכיים הכוללים נציגות של הגננות והמורים, השירות הפסיכולוגי, הייעוץ החינוכי, הפיקוח על הגנים ובתי הספר משה"ח, מנהלי בתי הספר היסודיים, החטיבה והתיכון השכונתי. יתקיימו מפגשים משותפים ע"פ תוכנית עבודה שנתית מותאמות גן - ביה"ס. יערכו מפגשי הורים וילדים עם הצוותים חינוכיים של שתי המערכות החינוכיות.

 

***

מרכזי מילו"א (מרכז ילדים והורים לתרבות ואמנות)

רציונאל:

השפה היא מערכת סמלים אשר ניתן להשתמש בה כדי ליצור ולהעביר מסרים בעלי משמעות. השימוש במגוון רב של סוגות מפתח ומטפח תחומי עניין רבים ומגוונים, שפת האומנות הינה סוגה אוריינית.

במרכזים אלו, נחשפים הילדים לאומנויות שונות ולסגנונות שונים כדי להבטיח פתיחות לפנים השונות של האמנות, למנוע דעות קדומות ולפתח יחס של כבוד לביטויים של תרבויות שונות. מיצגי האומנות משמשים לפיתוח מיומנויות של התבוננות, האזנה, הקשבה, הבנה והזדהות, במטרה להכשיר את הילדים להיות צרכני תרבות.

בעיר חיפה 3  מרכזי מילוא:

  • 2 מרכזי מילו"א בשכונת נווה דוד הממוקמים באותו מבנה. מרכז אומנותי בשפה העברית ומרכז אומנותי בשפה הערבית.
  • מרכז מילו"א בקריית חיים

אוכלוסיית היעד:

כ- 80 גני ילדים מהמגזר היהודי והערבי בגילאי חובה וטרום חובה.

מטרות:

·  הכשרה של ילדים כצרכני תרבות.

·  פיתוח מיומנויות של התבוננות ,הקשבה,  הזדהות וכדומה.

·  פיתוח סובלנות ויחס של כבוד לביטויים של תרבויות שונות.

דרכי פעולה:

בתחילת שנת הלימודים גננות המרכזים תשלחנה לגנים דפי מידע על הנושא השנתי של המרכז, כולל חומרים תיאורטיים אודות הנושאים.

ילדי הגנים יפגשו עם צוותי המרכזים 4 פעמים במשך שנה"ל. בגני טרום חובה, המפגש הראשון יתקיים  בגן הילדים עצמו, ובהמשך יתקיימו עוד 3 מפגשים במרכז מילו"א. כל מפגש יארך בין שעה לשעה וחצי. גני החובה יבקרו 4 פעמים בשנה במרכז, כאשר כל מפגש יארך שעה וחצי. לאחר כל מפגש הגננות תקבלנה הצעות להמשך הפעילויות בגנן. לאורך כל שנת הלימודים הגננות מקבלות הדרכה בתחום המוזיקה והאומנות.

 

***

שותפות חיפה בוסטון

 רציונאל:

שותפות חיפה בוסטון הוקמה  בשנת 1989, ביוזמת אנשי עסקים מבוסטון וקבוצת אנשי עסקים חיפאים למען קידום פרויקטים לקליטת עלייה מברית המועצות לשעבר. במרוצת השנים הקשרים התפתחו, התרחבו והתעבו. המעורבות של גני הילדים בשותפות החלה לפני כ- 12 שנים. נוצרו קשרים חמים והדוקים והממשיכים להתקיים, בין מנהלות וגננות גנים יהודיים בבוסטון, לבין המחלקה לחינוך קדם יסודי בעיריית חיפה, מפקחות הגנים במשרד החינוך וגננות וסייעות בגנים העירוניים. מטרת העל של השותפות היא העמקת הקשר עם גני ילדים בבוסטון במטרה לסייע לאוכלוסיה זו לשמור על זהותם היהודית ועל הקשר החי והרציף עם מדינת ישראל.

אוכלוסיית היעד:

32 גננות וסייעות בגנים: ט. חובה וחובה: ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, חינוך מיוחד ובמגזר הערבי. מפקחות גני ילדים בעיר  חיפה.

 מטרות:

·  חיזוק הזהות היהודית של גני הילדים בבוסטון מסצ'וסטס.

·  טיפוח קשרים בין אנשי החינוך והילדים.

·  פיתוח תכנים לימודיים בין גניים.

דרכי פעולה:

השנה מתוכננים מפגשי ווידאו קונפרנס לאורך שנה"ל לצוותים החינוכיים מחיפה ומבוסטון. במשך שנה"ל מתקיימים קשרי עבודה ורעות אישיים בין גן מחיפה לבין גן בבוסטון. בסוף חודש דצמבר 2011 תגיע משלחת מבוסטון של מנהלות וגננות גני ילדים למשך שבוע ימים. במהלך הביקור תבקר המשלחת בגני ילדים ברחבי העיר, תתקיימנה סדנאות משותפות לגננות מחיפה ומבוסטון. חברות המשלחת תתארחנה בסוף אותו שבוע בבתי העמיתות החיפאיות.

 

 

***

מפגשי תרבות

בשיתוף היחידה לסל תרבות

רציונאל:

קיימת חשיבות רבה בחשיפת הילדים בגיל הרך לאמנות במיטבה. מפגשי אמנות איכותיים מעשירים את עולמם החווייתי של הילדים ויוצרים הרגלים לצריכת תרבות איכותית בבגרותם.

פרויקט סל תרבות מהווה חלק מתוכנית רצף לתלמידים במערכת החינוך מגיל הגן ועד כיתות י"ב. הפרויקט פועל מזה כ - 18 שנים ומפעיל תוכניות העשרה ייחודיות ומגוונות בתחומי האמנות.

אוכלוסיית היעד:

170  גני ילדיםממלכתיים, ממלכתיים דתיים, חינוך מיוחד בגילאי חובה וטרום חובה בכל המגזרים.  

מטרות:

·  פיתוח הרגלים לצריכה תרבותית על גווניה השונים.

·  מפגש עם תוכניות אומנותיות מגוונות.

דרכי פעולה:

התוכנית תהייה  משולבת. ילדי הגנים יבקרו גם באולמות תיאטרון ובמוזיאון וגם יצפו בהצגות אשר תתקיימנה בגן עצמו.

  

***

החינוך המוזיאלי בפרספקטיבות שונות בגן הילדים

"המוזיאון הראשון שלי"

רציונאל:

בעיר חיפה 4 מוזיאונים המאוגדים תחת חברת מוזיאוני חיפה. המוזיאונים מציעים קשת תכנים מגוונת הניתנים לתיווך ולהתאמה לילדי גני חובה. נקודת המוצא של התוכנית הינה שחשיפה מוקדמת של ילדים למוצגים בסביבה מוזיאלית תתרום להתפתחותם של הילדים כצרכני תרבות עתידיים.

אוכלוסיית היעד:

כ- 30 גני ילדים בכל המגזרים בגילאי חובה וטרום חובה.

מטרות:
·        טיפוח ילדי הגן כצרכני תרבות.
·         יצירת קשר מתמשך ומעמיק בין גני הילדים בעיר למוזיאונים.
·        חיזוק הקשר בין המוזיאונים לקהילה העירונית.

דרכי פעולה:

לאורך שנת הלימודים יתקיימו 5 מפגשים: 1 מפגש הכנה לגננת במרכז אמנויות של מוזיאוני חיפה. 3 ביקורים של כל ילדי הגנים המשתתפים בפרויקט במוזיאוני חיפה, בהם ילמדו הילדים מושגים כגון: תערוכה, אוצר/ת מוצג, תפאורה וכדומה. 1 מפגש תוך גני של מדריכה מטעם המוזיאון. 1 מפגש משותף להורים ולילדים כמפגש סיכום.

  

***

תוכנית חינוכית מוזיקאלית

מרכז יובל, חיפה

רציונאל:

המוזיקה היא אמנות בעלת השפעה על תחומים רבים ומגוונים בחיינו. המוסיקה העוסקת בצלילים היא כלי לתקשורת אנושית ומהווה אמצעי ביטוי לרגשות האדם. המוסיקה יוצרת אוירה מרגיעה או מעוררת ומסייעת ליצירת סדר וארגון.

היכולת לתכנן לבטא וליצור בצלילים - בשפת המוזיקה היא חשיבה מוזיקלית אשר דומה

לדרכי מחשבה אחרות כמו לשון, תנועה וציור. בדומה לשפה המדוברת  בה אנו מבטאים את מחשבותינו לאחר ארגון ותכנון, שפת המוסיקה היא ביטוי לרגשות ותחושות, ונעשית לאחר תכנון. ילד שלא פיתח מיומנות לשמיעה פנימית, כלומר "לחשוב מוסיקה", יתקשה להטמיע את השפה ברמה מושלמת.

אוכלוסיית היעד:

50 גני ילדים ממלכתיים בשכונות: קריית חיים, אחוזה, הכרמל ונווה שאנן

מטרות:

·  פיתוח יכולת האזנה מודרכת.

·  הבנה והפנמה של משמעות וחוקיות.

 דרכי פעולה:

תתקיים השתלמות למורות לריתמוסיקה המלמדות בגנים ולגננות שתהיינה מעוניינות להשתתף. הילדים יתורגלו בהאזנה מודרכת ובהכרת יצירות מוסיקאליות. הרכבים קאמריים של מרכז יובל יערכו קונצרטים בגנים. בתום שנה"ל יתקיים אירוע שיא באולם קונצרטים  בשעות אחה"צ בשיתוף הילדים וההורים. קונצרט אחד יתקיים בבית אבא חושי, והשני בבית נגלר. 

   

 

***

גרעין הדר חיפה

רציונאל:

גרעין תורני הדר, חובר עם מוסדות חינוך למען פעילויות חווייתיות סביב תכנים ערכיים כליים יהודיים ישראליים. בעיר חיפה הגרעין התמקם בשכונת הדר מתוך מטרה להחזיר את "ההדר" לשכונת הדר.

אוכלוסיית היעד:

גן ילדים ממלכתי וגן ילדים ממלכתי דתי בגיל טרום חובה בשכונת הדר.

 מטרות:
·         יצירת הכרות וחיבור לזהות היהודית והישראלית בקרב הילדים בגן.
·         הקניית ערכים יהודיים וישראליים.
·         חיזוק הדימוי העצמי, העצמה אישית בתחום השפתי ובתחום התנועתי מוזיקלי.
·         העמקת הקשר ויחסי הגומלין במשפחה.

דרכי פעולה:

אחת לשבוע יבקרו חברי הגרעין בגן הילדים. יתגברו את התחום השפתי בהלימה לתוכנית אור. יתגברו את התחום התנועתי מוזיקלי ויערכו קבלת שבת .

 

 

***

תמיכת ארגונים וולונטריים ומוסדות כלכליים בגני ילדים    

 ארגון בני ברית

  • עמותת "קרן לחיים"
  • מפעל "כרמל אולפינים"
  • העדה היהודית הספרדית

 רציונאל:

ארגונים עסקיים והתנדבותיים אשר להם מטרות שונות בתכלית, קיים בהם מכנה משותף אחד בולט והוא - ההבנה וההכרה שיש להיות חלק מהקהילה באמצעות שיתוף תרומה ומעורבות. המחלקה לחינוך קדם יסודי והגופים המוזכרים לעיל, חברו יחד על מנת לשפר תשתיות פיזיות וחברתיות בגנים בעלי צרכים שונים.

אוכלוסיית היעד:

גני ילדים ממלכתיים  וממלכתיים דתיים בגילאי חובה וטרום חובה.

מטרות התוכנית:

·       קרוב הקהילה העסקית וההתנדבותית לשכונות ברחבי העיר על פי  צרכיהן  הייחודיים.

דרכי פעולה:

לאורך שנת הלימודים תתקיימנה פעילויות חברתיות ואירועים לילדי הגנים ולעיתים בשיתוף ההורים.  ישופרו תשתיות פיזיות במבנים שונים באותן שכונות.

 

 ***

צהרונים

רציונאל:

החל  משנת 2001  פועלים צהרונים כגוף עצמאי בגני הילדים המנוהלים ע"י עיריית חיפה - המחלקה לחינוך קדם יסודי ובשיתוף עם מתנ"ס נווה יוסף. הצהרונים הוקמו על מנת לתת מענה להורים עובדים, תוך יצירת מסגרת המשך לגן הילדים. מסגרת זו משלבת מגוון של תוכניות העשרה חוויתיות וסדר יום תואם.  יחידת הצהרונים פועלת על פי תו איכות, הדרכה מקצועית לצוותים, תפיסה פדגוגית - התפתחותית, התייחסות לעולמם הרגשי של הילדים, הענקת יחס אישי לכל ילד והקניית מיומנויות חברתיות. בזמן החופשות הארוכות - סוכות, חנוכה, פסח והחופש הגדול הצהרונים פועלים בשיתוף עם מפעלי הקייט העירוניים. כל צהרון מופעל על ידי גננת וסייעת. הגננות הינן גננות מוסמכות לגיל הרך והן תחת פיקוח פדגוגי של מנהלת הצהרונים.

אוכלוסיית היעד:

גני ילדים בשכונות: קריית חיים, קריית שמואל,  דניה, רמת גולדה, רמת בגין, רמת אשכול, אחוזה, ורדיה, רוממה, נווה שאנן, כרמליה, כרמל מערבי, כרמל צרפתי וק. אליעזר.

מטרות:

·  מתן מענה להורים עובדים.

·  שמירת מסגרת המשך חינוכית וחוויתית.

 דרכי פעולה:

הצהרונים יפעלו  5 ימים בשבוע בין השעות 17:00– 14:00. בכל צהרון תועסקנה  גננת וסייעת. במידה ובצהרון יהיו מעל 30 ילדים תהייה סייעת נוספת. בצהרון תוגש ארוחת צהריים בשרית חמה. בכל צהרון תופעלנה 2 תוכניות העשרה, תתקיימנה פעילויות משותפות להורים ולילדים הכוללת מסיבות וטיולים.

 

***

התמקצעות סייעות גני ילדים

רציונאל:

המחלקה לחינוך קדם יסודי מאמינה ומכירה בסייעת כדמות חינוכית בעלת השפעה ושותפה לתהליכים חינוכיים הקורים בגן. מתוך אמונה והכרה זו, נובע הרצון והצורך לפתח ולטפח אצל הסייעת מיומנויות חשיבה, תקשורת אישית ובין אישית, ידע עולם טכנולוגי עדכני, קורסי עזרה ראשונה ועוד.

אוכלוסיית יעד:

כ- 250 סייעות מהחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי והחינוך הערבי.

 מטרות:

·               קידום אישי של הסייעת.

·               קידום מקצועי.

דרכי פעולה:

לאורך שנת הלימודים תתקיימנה השתלמויות לסייעות בנושאים ובתחומי דעת שונים. ההשתלמויות תהיינה בנות 40 - 56 שעות, מפגשים אשר יערכו אחת לשבועיים למשך 4 ש"א כל מפגש. הסייעות תוכלנה לצבור את השעות לגמול השתלמות.