המועצה הדתית

 

רח' הרצל 60, חיפה

 

 

נתונים כלליים: 

מזכ"ל  דוד מצגר

יו"ר  :  אברהם ויצמן

רו"ח   רו"ח יעקב זיצר

יועמ"ש  :  עו"ד אלכסנדר בנר

ממונה על יישום חוק חופש המידע: דוד מצגר

מטרות :   מתן שרותי דת

 

חברי המועצה הדתית:

1.       מר אבי ויצמן – יו"ר

2.      מר קובי בלה

3.     מר אבי גליקמן

4.     מר חיים גרשון

5.     מר מרדכי וקנין

6.      מר מוטי ינקלביץ

7.      מר יגאל כהן

8.      מר צפריר קורצברג

9.      עו"ד אביטל רוזנברג

10.   מר גדי שיוביץ

11.   מר יצחק שפירא

 

 

המועצה הדתית ממוקמת ברחוב הרצל 60 , חיפה .

שעות קבלת קהל : ימים א-ה בין השעות 08:00-15:00

מחלקת נישואין    : ביום ג' גם בין השעות 16:00-18:00

 

מספרי הטלפון :

  

04-8605600- לשכת יו"ר המועצה הרב אברהם ויצמן

 

04-8605610- לשכת מזכ"ל המועצה מר דוד מצגר

 

04-8605614- לשכת הגיזבר - גב' מלכה פרוכטר

 

מרכזיה :

 

048641187 - רב קווי