המועצה הדתית

 

רח' הרצל 60, חיפה

 

 

נתונים כלליים: 

מזכ"ל  דוד מצגר

יו"ר  :  אברהם ויצמן

רו"ח   רו"ח מאיר פלדמן

יועמ"ש  :  עו"ד אלכסנדר בנר

מטרות :   מתן שרותי דת

 

חברי המועצה הדתית:

1.       מר אבי ויצמן – יו"ר

2.      מר קובי בלה

3.     מר אבי גליקמן

4.     מר חיים גרשון

5.     מר מרדכי וקנין

6.      מר מוטי ינקלביץ

7.      מר יגאל כהן

8.      מר צפריר קורצברג

9.      עו"ד אביטל רוזנברג

10.   מר גדי שיוביץ

11.   מר יצחק שפירא

 

 

המועצה הדתית ממוקמת ברחוב הרצל 60 , חיפה .

שעות קבלת קהל : ימים א-ה בין השעות 08:00-15:00

מחלקת נישואין    : ביום ג' גם בין השעות 16:00-18:00

 

מספרי הטלפון :

 

048605606- לשכת הרב הראשי שאר ישוב כהן

 

048605603- לשכת הרב הראשי שלמה שלוש

 

048605600- לשכת יו"ר המועצה הרב אברהם ויצמן

 

048605610- לשכת מזכ"ל המועצה מר דוד מצגר

 

048605614- לשכת הגיזבר - מר אלי רוטנברג

 

048605608 -הנהח"ש - הגברת מלכה פרוכטר

 

מרכזיה :

 

048641187 - רב קווי